Søgning

Hvidvaskpolitik

Politik for bekæmpelse af hvidvask

Industribo.dk ApS og alle dattervirksomheder ønsker at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Industribo.dk har derfor udarbejdet og implementeret denne politik for bekæmpelse af hvidvask (“Hvidvaskpolitik”) for at sikre, at Industribo.dk mindsker risikoen for at blive misbrugt til hvidvaskformål i samtlige forretningsaktiviteter, som Industribo.dk beskæftiger sig med. Hvidvaskpolitikken fastsætter de overordnede strategiske målsætninger for Industribo.dks arbejde med bekæmpelse af hvidvask.

Industribo.dk accepterer ingen form for hvidvask og afholder sig fra at deltage i nogen aktivitet eller transaktion, som eksponerer Industribo.dk for at blive misbrugt til hvidvaskformål. Industribo.dk forventer desuden, at alle samarbejdspartnere har samme holdning til hvidvask.

Hovedpunkterne i politikken er oplistet nedenfor. Den fulde politik kan tilgås på dansk her.

Hovedpunkter

Industribo.dk accepterer ingen form for hvidvask og afholder sig fra at deltage i nogen aktivitet eller transaktion, som eksponerer Industribo.dk for at blive misbrugt til hvidvaskformål.

Det forventes, at alle samarbejdspartnere har den samme holdning som Industribo.dk i relation til bekæmpelse af hvidvask.

Der er meldepligt, hvis man som medarbejder bliver bekendt med hvidvask (eller forsøg herpå).

Industribo.dk har i forbindelse med ejendomstransaktioner indført en kend-din-kunde-proces (KYC) for at verificere køberens identitet.

Industribo.dk modtager under ingen omstændigheder kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover.

Senest opdateret 4. april 2024

Åbent hus hver torsdag kl. 16-18